نمونه دسته بندی 5

مقاله مدیریت و اقتصاد گاوداری

مقاله مدیریت و اقتصاد گاوداری

نویسنده خدمات دامپروری ایران دام 1 دیدگاه

مقاله مدیریت و اقتصاد گاوداریپرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود....