پرورش گوسفند رومانوف


پرورش گوسفند رومانوف

پرورش گوسفند رومانوف

نویسنده خدمات دامپروری ایران دام 1 دیدگاه

نژاد دام - گوسفند رومانوفرومانوفگوسفند رومانوف - "نژاد گوسفندان رومانوف از دره ولگا ، شمال غربی مسکو هستند. از نظر ژنتیکی منحصر به نژاد گوسفندان آمریکای شمالی و انگلیس ، هستند.  میش با عملکرد بالا برای گله های آینده و یک بره برتر بازارکه به صورت صنعتی نگهداری میشود. چهار قلوها ، پنج قلوها و حتی...

زنبورداری نوین

زنبورداری نوین

نویسنده خدمات دامپروری ایران دام2 1 دیدگاه

جمعیت زنبورهای دنیا از حدود ۹ سال گذشته در حال کاهش بوده است. به گفته کارشناسان دلیل آن تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن محیط زندگی آنها و آفت کش ها است. مرگ و میر زنبورها روی کشاورزی و زنجیره تولید مواد غذایی تاثیر مستقیم دارد. زیرا گرده افشانی میوه ها، دانه ها و سیزیجات به زنبور وابسته است.پروفسور ...