اسفنج و سیدر گاو و گوسفندی

0 نظر
0تومان
تولید کننده: امریکا
کد محصول: فایزر
وضعیت انبار: در انبار

توضیحات کوتاه

اسفنج گاوی سیدر گاوی هورمون همزمان سازی فحلگی تلقیح مصنوعی گاو و گوسفند
اسفنج و سیدر گوسفندی مارک فایزر امریکا و مارک هیبرا اسپانیا

...