شاخه بزدوش و گوشفنددوش دستگاه شیردوش

0 نظر
0تومان
تولید کننده: ترکیه
کد محصول: بزدوش
وضعیت انبار: در انبار

توضیحات کوتاه

شاخه بزدوش و گوشفنددوش دستگاه شیردوش
به راحتی دستگاه شیردوش گاوی خود را به دستگاه بزدوش و یا گوسفند دوش تبدیل کنید یا همزمان از دستگاه شیردوش گاوی خود به عنوان بز یا گوسفند دوش استفاده نمایید...